Leer meer over de Rc-waarde

Leer meer over de Rc-waarde

Wat is de Rc-waarde?

Wanneer u zichzelf oriënteert op isolatieoplossingen, komt u ongetwijfeld de term “Rc-waarde” regelmatig tegen. De Rc-waarde staat voor de “warmteweerstand” van een constructieonderdeel zoals bijvoorbeeld een muur, dak of vloer. Het geeft aan hoe goed het materiaal warmte tegenhoudt. In feite is het een maatstaf voor de isolatiewaarde van een specifiek onderdeel. De Rc-waarde wordt berekend door de dikte van het isolatiemateriaal te delen door de warmtegeleidingswaarde van het materiaal. De uitkomst hiervan wordt altijd benoemd in vierkante meters kelvin per watt (m2K/W).

Waarom is de Rc-waarde belangrijk?

De Rc-waarde is van groot belang omdat dit aangeeft hoe effectief het gekozen isolatiemateriaal is in het tegenhouden van warmteverlies. Hoe hoger de Rc-waarde, des te beter het materiaal isoleert. Dit is cruciaal om de energie-efficiëntie van uw woning te verbeteren en om tegelijkertijd op energiekosten te besparen. Een hogere Rc-waarde zorgt ervoor dat de tempratuur in huis constanter is en de leefomgeving comfortabeler wordt.

Wat is de juiste Rc-waarde voor uw woning en type isolatie?

Bij het aanbrengen van isolatie zullen wij u altijd adviseren over hoe het isolatiemateriaal de meeste geschikte Rc-waarde kan behalen op basis van uw woningtype, klimaat en energie-efficiëntiedoelen. Hieronder informeren wij u over de minimale vereiste Rc-waarde voor oudere- en nieuwbouw huizen:

Minimale Rc-waarde vloerisolatie

Oudere huizen: 2 m2K/W

Nieuwbouw huizen: 3,5 m2K/W

Minimale Rc-waarde dakisolatie

Oudere huizen: 2 m2K/W

Nieuwbouw huizen: 6 m2K/W

Minimale Rc-waarde (spouw)muurisolatie

Oudere huizen: 21,3m2K/W

Nieuwbouw huizen: 4,5 m2K/W