Milieubeleid

Bij Fihuma Groep wordt op veilige en verantwoorde wijze gewerkt met veelal duurzame materialen. Afvalstoffen worden door Fihuma afgevoerd volgens vastgestelde procedures. Wij proberen hiermee de belasting op het milieu te verminderen. Het verwijderen en afvoeren van overig sloopafval, dakafval of puin gebeurt volgens de vastgestelde regels in de VBA-wetgeving.

Recyclen dakgrind

Daarnaast recycelen we het door Fihuma verwijderde dakgrind in samenwerking met onze partner de Theo Pouw Groep. Schoongemaakt grind wordt bij ons opgeslagen en hergebruikt.

Recyclen bitumen daken

Samen met Roof2Roof organiseren en faciliteren we de recycling van bitumen daken. Wij willen bijdragen aan het realiseren van een Circulaire Economie door de bitumenketen op daken te sluiten. Roof2Roof gaat voor recycling op het hoogste duurzaamheidsniveau, van dak naar dak. Het recyclaat wordt gebruikt om fossiele grondstoffen te vervangen bij de productie van nieuwe dakrollen. De Roof2Roof-methode is zonder meer uniek in de wereld door de gebruikte nieuwe technologie en de integrale ketensamenwerking.