STEP

Woningcorporaties kunnen in aanmerking komen voor de STEP-subsidie (stimuleringsregeling energieprestatie huursector). Om in aanmerking te komen voor de STEP-subsidie, dient er sprake te zijn van minimaal 2 labelsprongen. Met de ingrepen die Fihuma aanbiedt, wordt dit te allen tijde behaald.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft met de STEP een extra impuls aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen binnen de gereguleerde huursector. De stimuleringsregeling komt voort uit het Energieakkoord.

De hoogte van de subsidie hangt af van de Energie-Index die per huurwoning wordt bereikt. Dit betekent dat de huurwoning bij de aanvraag een opgenomen en geregistreerde Energie-Index heeft en na renovatie een verbeterde Energie-Index heeft bereikt.

Om als woningcorporatie voor de subsidie STEP in aanmerking te komen, gelden een aantal criteria.