Rotterdamse wethouder bij Fihuma Groep - Veilig met Vaktaal

Op dinsdag 4 september jl. organiseerde en faciliteerde de Fihuma Groep de bijeenkomst ‘Veilig met Vaktaal’ op de Stadionweg. Dit deden wij samen met Gemeente Rotterdam en Yes We Care. Het was de 2e dag van de Week van de Alfabetisering; deze week in september staat volledig in het teken van taal en laaggeletterdheid. Het werd een interactieve en activerende bijeenkomst, met aansluitend een zomerse barbecue, waar we kennis opdeden over het optimaliseren van veiliger werken en gebruik van (vak)taal. Wethouder Judith van Bokhove was aanwezig, alsook stadsdichter Derek Otte. 

Het spreken van Nederlands op de werkvloer is belangrijk voor de veiligheid. Volgens de Stichting van de Arbeid is 5 tot 10% van de ongevallen op de werkvloer te wijten aan taalproblemen. Niet iedere werknemer durft ervoor uit te komen dat hij moeite heeft met de Nederlandse taal. Daarom helpt het als dit bespreekbaar wordt gemaakt.

Partners: