Duurzaamheid & milieu

Bij de Fihuma Groep wordt op veilige en verantwoorde wijze gewerkt met veelal duurzame materialen. Afvalstoffen worden afgevoerd volgens vastgestelde procedures. Daarnaast recyclen we het door ons verwijderde dakgrind in samenwerking met de Theo Pouw Groep. Schoongemaakt grind wordt bij onze hoofdlocatie in Rotterdam opgeslagen en hergebruikt.

Samen met Roof2Roof organiseren en faciliteren we de recycling van bitumen daken. Wij willen bijdragen aan het realiseren van een circulaire economie door de bitumenketen op daken te sluiten. Roof2Roof gaat voor recycling op het hoogste duurzaamheidsniveau, van dak naar dak.

#duurzaam #milieu #recyclen