2021

Na een klein jaar afwezig te zijn geweest met informatie over onze nieuwe activiteiten gaan we het uiteraard weer oppakken in 2021 en u op de hoogte houden van alle verduurzamingen.

Naast de gebruikelijke media zoals Linked-In en de website gaan we starten met een 6 wekelijkse nieuwsbrief die u op de hoogte houdt van de ontwikkelingen van onze projecten. Maar ook wet- en regelgeving komen aan bod zodat u weet wat onze overheid bedenkt en aan ondersteuning beschikbaar stelt.

U heeft interesse? meld u zich dan aan bij de Fihuma informatiebrief, u wordt dan opgenomen in ons register en u ontvangt ons iedere 6 weken.

Eén van onze activiteiten in het eerste kwartaal was het betrekken van kantoorruimte in het “Innovatie en Experience Centrum” in Waddinxveen. Dit is opgezet door tot nu een twaalftal bedrijven die zich bezig houdt met het verduurzamen van processen en producten, binnen de bouw- en infrastructuur.

Het samenwerken, kijken waar we elkaar kunnen versterken en het contact met overheden en woningbouwverenigingen moet ervoor zorgen dat vraag en aanbod beter op elkaar kunnen aansluiten en dat ontwikkeling op de gewenste manier gebeurt.

Wilt U een keer komen kijken?  Graag, … wij laten u alles zien en vertellen over alle innovatie die we in bouw en infra structuur tegenkomen.